Hacettepe Mineral Teknolojileri Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde Konusunda uzman bir grup Öğretim Üyesi tarafından kurulmuş bir şirkettir.

HMT doğadan çıkartılan madenlerin zenginleştirilmesi amacıyla gerekli olan tüm laboratuvar çalışmaları, modelleme ve simülasyonla devre tasarımı, akım şeması geliştirme ve ekipman seçimi/boyutlandırması işlerini kapsayan Ar-Ge faaliyetleri konusunda hizmet vermektedir.

Endüstriye verilen bu Ar-Ge destekleri yanında ekipman tasarımı ve cevher hazırlama devrelerinin modelleme/simülasyonu konularında Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir.

Konusunda uzman ekibiyle mevcut cevher zenginleştirme tesislerinde performans değerlendirme ve iyileştirmesine konusunda endüstriye destek vermektedir.