• AAS ve ICP yöntemleriyle kimyasal analiz
  • Otomatik optik görüntü analiz sistemiyle mineralojik analiz
  • Cevher tipine, yapı dokusuna ve detaylı analiz ihtiyacına bağlı olarak QemSCAN ya da MLA sistemleriyle mineralojik analiz

 

kullanılarak yapılan, zenginleştirmeye yönelik cevher karakterizasyonu başarılı cevher zenginleştirme uygulamalarının en önemli adımıdır.    Proses mineralojisi tesislerin performans değerlendirme ve optimizasyon çalışmalarında cevher karakterizasyonunun yanısıra sorunları tanımlamada önemli bir araç olarak etkin kullanılmaktadır.  Cevher tipine ve mineralojisine bağlı olarak optik mikroskop ya da MLA ve QemSCAN gibi daha gelişmiş sistemler kullanılmaktadır. 

 

HMT bu alandaki uzman kadrosuyla sektöre hizmet sunmaktadır.  Cevher Hazırlama proseslerine uygun olarak gerekli tüm karakterizasyon tesleri belirlenmekte, sonuçlar yorumlanarak uygun proses tasarımına yönelik test tasarımları yapılmaktadır.

 

İlgili Resimler