Karakterizasyon çalışması ve çeşitli zenginleştirme testleri ilgili cevhere göre en uygun akım şemasının belilenmesi amacıyla kullanılmaktadır.  

Cevher tipine ve üretilen konsantreye bağlı olmak üzere aşağıda sıralanan zenginleştirme yöntemleri uygulanmaktadır:


 • Çeşitli ekipmanların kullanıldığı kırma, öğütme ve eleme testleri
 • Yerçekimiyle zenginleştirme testleri (jig, sallantılı masa, ağır ortam ayırması, Humprey spirali, Falcon zenginleştiricisi)
 • Manyetik ayırma (düşük&yüksek alan şiddetli yaş&kuru manyetik ayırma)
 • Flotasyon (kinetik testler, açık devre temizleme, kapalı devre flotasyon testleri)
 • Optik ayırma
 • Elektrostatik ayırma

Uygulanma yapılmış olan bazı cevherler:

 • Sülfürlü cevherler ve altın yatakları,
 • Kömür,
 • Kromit cevherleri,
 • Demir cevherleri,
 • Endüstriyel mineraller (Feldispatlar, kuvars, kalsit, dolomit, kil mineralleri)
 • Florit
 • Antimuan
 • Bor mineralleri
 • Altın cevherleri

HMT;

Uzman kadrosu ile her türlü cevhere uygun olarak gerekli zenginleştirme akım şeması hazırlamaktadır, Hazırlanmış akım şemaları üzerinde gerekli bilimsel değerlendirmeleri yaparak ihtiyaç duyulacak düzenlemelere yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.