Kırma, öğütme, fiziksel zenginleştirme ve flotasyon devrelerinin tasarımı laboratuvar ölçekli zenginleştirme testleri baz alınarak gerçekleştirilmektedir. Madde denkliği ile katı-su akışları, tane boyu dağılımı, verim-tenör değerleri hesaplanabilmekte ve gerektiğinde modelleme-simülasyon teknikleri kullanılmaktadır.

Proses ekipmanlarının pompa ve filtreler dahil olmak üzere ekipman seçimi ve boyutlandırılması madde denkliği ile hesaplanan akış değerlerine göre yapılmaktadır. Simülasyon yardımıyla da alternatif farklı devre konfigürasyonları test edilmektedir.İlgili Resimler