Araştırma ekibinin geniş çerçevedeki uzmanlık alanları HMT’ye cevher hazırlamanın çeşitli alanlarında çalışma imkanı tanımaktadır. 

Araştırma ekibinin geniş çerçevedeki uzmanlık alanları HMT’ye cevher hazırlamanın çeşitli alanlarında çalışma imkanı tanımaktadır. Bu nedenle, HMT, herhangi bir cevher hazırlama projesini cevher karakterizasyon aşamasından konsantre üretimine kadar tamamlayabilecek beceriye sahiptir. Bu çeşitlilik üretkenlik ve mükemmelliyet olgusunu geliştirmektedir. HMT’nin AR-GE kapsamındaki araştırma alanları aşağıda verilmektedir;

 • - Modelleme ve simülasyonla performans değerlendirme ve optimizasyon
 • - Enerji tasarruflu öğütme teknolojileri
 • - HPGR Merdaneli değirmenİnce öğütme (Isamill, karıştırmalı değirmen)
 • - Cevher karakterizasyonu için jeometallurjik bir aracın geliştirilmesi
 • - Oksidasyon indeksi
 • - Su kimyasının flotasyon performansı üzerinde etkilerinin modellenmesi
 • - Kuru proses tekniklerinin geliştirilmesi
 • - Cevher ayıklama sistemleri
 • - Elektrostatik ayırma
 • - Temiz kömür teknolojileri
 • - Sensör bazlı kontrol sistemleri (optik ayırma)
 • - Yapay görme sistemleri
 • - Mineral problarının ve elektrokimyasal sistemlerin palp kimyasının online izlenmesi amacıyla kullanılması
 • - Cevher hazırlama için yazılımların geliştirilmesi
 • - Lave kömür yıkama devresi tasarımı programı