Cevher hazırlama tesislerinin performanslarının değerlendirilmesi ve optimizasyonu işi HMT’nin başlıca çalışma alanlarından biridir. 

Bu kapsamda, HMT’nin performans değerlendirme ve optimizasyon çalışması amacıyla yaptığı uygulumalar: 

 

- Tesis ölçeğinde kapsamlı numune alma çalışmaları

- Öğütme, sınıflandırma ve filtrasyon devrelerinin örneklenmesi

- Toplu ve/veya hücre bazında numune alma

- Flotasyon hücrelerinde yapılan ölçümler (hava hızı, hava tutma kapasitesi, kabarcık boyu, köpük yüksekliği gibi)

- Farklı akışlardaki yüzebilirlik parametresinin kesikli flotasyon testleriyle belirlenmesi

- Alınan numunelerin analizi (% katı vb.)

- Kimyasal analiz

- Mineralojik analiz 

- Performans değerlendirme ve optimizasyon

- Katı ve hacimsel akışlar ve metal verimlerinin madde denkliği ile belirlenmesi

- Modelleme ve simülasyon çalışmaları

Belirtilen çalışma yöntemiyle yurt içi ve dışında çeşitli tesislerin performansları analiz edilmiş ve optimizasyonları yapılmıştır. HMT personeli tarafından yapılmış bazı çalışmalara ilişkin örnekler aşağıda listelenmiştir: 

 

 HMT Uzmanlarınca uygulanma yapılmış olan cevherler:

 

- Çayeli flotasyon tesisinin öğütme devresi,

- Çayeli flotasyon tesisinin bakır ve çinko flotasyon devreleri,

- Küre bakır flotasyon tesisinin öğütme devresi,

- Murgul otojen öğütme devresi,- Samsun otojen öğütme devresi,

- Divriği demir cevheri zenginleştirme tesisi,

- Ayazmant bakır-demir zenginleştirme tesisi,

- Kuzey Ege bakır-molibden flotasyon tesisi,

- Aydın/Çine feldspat zenginleştirme tesisi,

- Ovacık altın liç tesisinin öğütme devresi

- Madneuli (Gürcistan) bakır flotasyon tesisi bu örnekler birkaçıdır

- Kuzey Ege Bakır İşletmeleri molibden-bakır tesisiİlgili Resimler