Vizyonumuz

Madencilik sektöründe endüstri işbirliğine dayalı araştırma faaliyetleri yürüten, tüm bu çalışmaları uluslararası ilişkilerlerle geliştirerek sürdürebilir kılan, ulusal alanda lider, dünyada saygın bir Ar-Ge şirketi olmak.


Misyonumuz

1. Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak ülkemiz madencilik sektörünü çağdaş teknolojiler ile donanmış ve çevre ile uyumlu bir sektör olmasına katkıda bulunmak.

2. Madencilik sektörünün gelişimini yönlendiren ve sorunlarına çözüm üretebilen, aynı zamanda sektör çalışanları ile bilgi ve deneyimlerini her düzeyde paylaşan takımlar oluşturarak araştırmalar yapmak,

3. Özellikle iklim değişikliği sonucu hidrolojik çevrim bileşenlerinde “bilinen” ilişkilerde gözlenen değişkenlik örüntüsünün bozulması hidrojeolojik sistemlerin baskılara karşı davranışlarının kestirilmesini güçleştirmektedir. Değişimin örüntüsünün tanımlanamadığı bu süreç, bu konuda paradigma değişikliğini gerektirmektedir. Araştırmalarımız, belirli bir örüntüsü henüz tanımlanamayan değişimler karşısında hidrojeolojik sistemlerin davranışlarını tanımlamaya yönelik yaklaşım ve teknikler geliştirme amacını gütmektedir.