Hacettepe Mineral Teknolojileri Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde konusunda uzman bir grup öğretim üyesi tarafından kurulmuş bir şirkettir. HMT’nin kuruluş amacı cevher zenginleştirme, madenlerde su kaynaklarının yönetimi ve bu alnlarda kullanılmak üzere yeni teknolojilerin geliştirilmesi konularında Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

HMT doğadan çıkartılan madenlerin zenginleştirilmesi amacıyla gerekli olan tüm laboratuvar çalışmaları, modelleme ve simülasyonla devre tasarımı, akım şeması geliştirme ve ekipman seçimi/boyutlandırması işlerini kapsayan Ar-Ge faaliyetleri konusunda hizmet vermektedir.

Başta açık ocak ve yeraltı madenciliği yapılan işletmelerde ve diğer kazı alanlarında susuzlaştırma, şev stabilitesine yönelik yeraltısuyu ve yüzeysuyu kontrolüne yönelik hidrojeolojik katakterizasyon ve kavramsallaştırma, 2B ve 3B nümerik modelleme ile “Maden Su Yönetimi”planlarının hazırlanması olmak üzere, yeraltısuyuna ilişkin sorunların tanımlanması ve çözümü

  • *Farklı akifer türlerinde yeraltısuyu kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi; içmesuyu amaçlı kullanılan su kaynaklarına yönelik koruma alanlarının belirlenmesi
  • *Suya dayalı ekosistemlerin korunması ve yönetimine yönelik sulak alan hidrojeolojisi ve ekohidrolojik yaklaşımların uygulanması
  • *İzleme teknikleri ve izotop hidrolojisi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

 

Yeni teknolojiye sahip ekipmanların, proses kontrol sensörleri ve sistemlerinin geliştirilmesi ile çevre dostu ve sürdürülebilir madencilik faaliyetlerinin destklenmesi ana hedeflerimizdendir.